Obchodní podmínky / podmínky použití

1. Podmínky používání služeb Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kupfollowers.cz, jehož provozovatelem je Jan Uchytil. IČ: 06815669 se sídle Šeborov 5, Uhřínov 594 01. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Tím, že získáte přístup k našim produktům a službám a používáte je, souhlasíte s tím, abyste dodrželi zde uvedené podmínky. Jedná se o nejnovější verzi Obchodních podmínek služby Kupfollowers.cz a to ode dne 1. ledna 2021. 

Vstupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni Obchodními podmínkami / podmínkami použití této webové stránky, všemi platnými zákony a předpisy, a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno používat tuto stránku nebo k ní přistupovat. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny příslušným autorským zákonem a zákonem o ochranných známkách. Z našeho webu nesmíte používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakékoli veřejné použití (komerční nebo nekomerční); přenést obsah na jinou osobu nebo kopírovat materiály na jakýkoli jiný server. Pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách www.Followers.cz; upravovat nebo kopírovat materiály;

Platby za služby

Platby na www.Followers.cz jsou zpracovávány pomocí zabezpečené a ověřené platební brány PayPal. Bezpečný způsob přijímání plateb je zpracováván pomocí 256bitového SSL šifrování. Zakoupením našich služeb výslovně souhlasíte s tím, že jasně rozumíte a souhlasíte s tím, co kupujete, a nebudete podávat podvodný spor prostřednictvím vaší kreditní nebo debetní karty. Při podvodném pokusu o podání námitky nebo zpětného zúčtování získáváme v případě potřeby právo resetovat všechny služby, ukončit váš účet a/nebo trvale zakázat vaši IP adresu a na náhradu škody. Druhé straně také předáme veškeré důkazy potřebné pro vyřešení sporu. 

Omezení

www.Followers.cz ani jeho dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody včetně a bez omezení, škod za ztrátu dat, nebo za ztrátu zisku v důsledku přerušení podnikání, vyplývající z použití služeb na internetové stránce www.Followers.cz.

Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webových stránkách www.Followers.cz jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Neposkytujeme žádné záruky, předpokládané ani vyjádřené, a tímto se zříkáme a odmítáme všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Dále nezaručujeme ani nečiníme žádná prohlášení týkajících se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých internetových stránkách nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo na jakýchkoli stránkách propojených s touto stránkou. Materiály objevující se na našich stránkách mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Nezaručujeme, že některý z materiálů na našich webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální.  Vyhrazujeme si právo bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách avšak nezavazujeme se materiály aktualizovat.

Úpravy podmínek použití webu

Vyhrazujeme si právo bez upozornění upravovat a měnit tyto Podmínky použití pro naše webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni v té době aktuální verzí těchto Podmínek používání.

 1.1 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na webové adrese
Kupfollowers.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové
stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího
znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po
dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není
omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek. 

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky. 

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a 

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“). 

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a
měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit
objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího. 

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od
základní sazby.

3. Vztah s Instagramem 

3.1 Služby prostřednictvím webu Kupfollowers.cz nejsou v žádném případě přidruženy ani sponzorovány Instagramem, Facebookem ani partnery třetích stran společnosti Instagram. Služby na Kupfollowers.cz nemají za žádných okolností za cíl jakkoliv poškozovat značku a dobré jméno společnosti Instagram. Služby na Kupfollowers.cz fungují zcela samostatně, tzn. odděleně od společnosti Instagram. Kupfollowers.cz se nepokouší zneužít reputace společnosti Instagram. Podobnost ochranných známek Instagramu a Kupfollowers.cz nemají žádnou spojitost. Tyto názvy domén a ochranných známek patří zcela odlišným společnostem. Dodatečné poznámky: Vaší výhradní odpovědností je dodržovat pravidla společnosti Kupfollowers.cz a veškerých právních předpisů. Služby na webu Kupfollowers.cz používáte na vlastní riziko. Nejsme na vině pokud bude Váš účet z jakéhokoli důvodu zabanován. Nepožadujeme Vaše přihlašovací údaje, tzn. Uživatelské jméno a heslo. Měli byste však mít vždy na paměti, že existuje riziko ztráty Vašeho účtu Instagram. Měli byste si uvědomit veškerá rizika a také převzít odpovědnost za používání Vašeho Instagram účtu. Placené 

1. Souhlasíte s tím, že při zakoupení naší služby jasně rozumíte a souhlasíte s tím, co nakupujete, a nebudete podávat podvodný spor prostřednictvím služby PayPal nebo jiných platebních systémů. 

2. Pro platbu je vyžadována platná kreditní nebo debetní karta či bankovním převodem. 

Změny služby a ceny 

1. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, pozastavit nebo stáhnout celou službu nebo jakýkoli její obsah bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

 2. Kupfollowers.cz ani majitel nenese odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakékoli změny, změny ceny, pozastavení nebo ukončení služby. 

Platba

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

PLATBA KARTOU

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

comgate karetni loga

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

KONTAKTY

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Všeobecné podmínky 

1. Vaše užívání služby je na vaše vlastní riziko. Služba je poskytována na základě „tak jak je“ a „jak je k dispozici“. 

2. Očekávané množství sledujících, lajků a komentářů Vám v žádném případě nezaručujeme. 

3. Nemůžeme zaručit nepřetržité, nepřerušované nebo bezchybné fungování služeb. Na začátek přičítání si vyhrazujeme 24 hodinový úsek.  

4. Zákaznická podpora pro www.kupfollowers.cz je zajištěna pouze v českém a anglickém jazyce a to prostřednictvím e-mailu
(kupfollowers@email.cz). 

5. Nesmíte upravovat, přizpůsobovat nebo hackovat službu nebo upravovat jinou webovou stránku tak, aby falešně naznačovala,
že je spojena se službami Kupfollowers.cz nebo jinou námi poskytovanou službou. 

6. Slovní, fyzické, písemné nebo jiné vyhrůžky jakéhokoliv zákazníka, zaměstnance, člena nebo vedoucího pracovníka
společnosti Kupfollowers.cz bude mít za následek okamžité ukončení propagace bez nároku na vrácení předem uskutečněné platby. 

7. Berete na vědomí, že Kupfollowers.cz využívá dodavatele a hostující partnery třetích stran, kteří poskytují potřebný hardware, software, sítě, úložiště a související technologie potřebné pro provoz služby. 

8. Berete na vědomí, že společnost Instagram Vás může požádat o potvrzení účtu pomocí kódu zaslaného prostřednictvím SMS nebo jiným způsobem. Kupfollowers.cz není zodpovědný, pokud nedostanete SMS a nebudete moci účet potvrdit. Vaše platba je v tomto případě nevratná. Zbývající zaplacená částka může být převedena na jiný účet, pokud nám zašlete žádost na e-mail Kupfollowers@email.cz 

9. Kupfollowers.cz nezaručuje, že (I) služba splní Vaše specifické požadavky, (II) služba nebude přerušena, včasná, bezpečná nebo bezchybná, (III) výsledky, které lze získat z použití služby budou přesné nebo spolehlivé, (IV) kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného prostřednictvím služby bude splňovat Vaše očekávání a (V) chyby ve službě budou opraveny. 

10. Máme za to, že akceptováním těchto podmínek výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že poskytovatel služeb na Kupfollowers.cz neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, včetně, ale bez omezení, škody za ztrátu zisku, dobrého jména, použití, data nebo jiné nehmotné ztráty. Kupfollowers.cz neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu za poskytované služby objednavateli. 

11. Otázky k těmto Podmínkám používaní služeb nebo v jiných záležitostech mohou být prostřednictvím e-mailu zaslány na kupfollowers@email.cz a to pouze v českém či anglickém jazyce. 

12. Je Vaší výhradní odpovědností si ověřit, zda se tyto Podmínky užití služeb změnily. 

4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cenu produktů a případné náklady spojené s dodáním produktů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate; 

• bezhotovostně platební kartou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním produktů ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktů. 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které
podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným
zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z
obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o
dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud
porušil jejich původní obal, nelze také odstoupit od kupní smlouvy v případě nákupů online služeb. 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ,
kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829
odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14)
dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik
druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední
dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve
lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít
vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Kupfollowers@email.cz. 

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti
(14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující
od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu,
a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou. 

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od
kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již
při vrácení služby kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a
nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
kupující službu vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od
kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí služby kupujícím. V takovém případě
vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně
na účet určený kupujícím. 

5.7. Je-li společně se službou poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se službou prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
6.2. Prodávající neodpovídá kupujícímu, že služba při doručení nemá vady

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke službě zaplacením celé kupní ceny služby.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Kupfollowers@emai.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

7.6. Prodávající je oprávněn ke zprostředkování služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

Reklamace a vrácení peněz Objednavatel má právo vznést požadavek o přerušení služby Kupfollowers.cz. Dále je objednavatel povinen takový to požadavek vznést odesláním elektronické zprávy na schránku poskytovatele Kupfollowers@email.cz. Poskytovatel služby Kupfollowers.cz si vyhrazuje právo 24h na registraci žádosti a následné posouzení (vyhovění, zamítnutí). Pokud bude žádost schválena, služba Kupfollowers.cz bude vypnuta následující kalendářní den a to ode dne informování objednavatele emailem. V případě schválení bude objednavateli vrácena taková částka, která odpovídá počtu dnů od doby vypnutí služby do konce původně sjednaného období poskytování služby. 

Zásady ochrany osobních údajů Poskytovatel se zavazuje, že všechny získané osobní údaje objednavatele budou použity pouze k naplnění objednávky. Dále se poskytovatel služby Kupfollowers.cz zavazuje, že nebude osobní údaje objednavatele poskytovat žádné třetí straně. Prosím přečtěte si pečlivě tyto Podmínky užití služeb a kontaktujte nás v případě, že Vám není něco jasné. Děkujeme za užívání našich služeb!Kuúf 

Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se webových stránek www.Followers.cz se bude řídit zákony české republiky bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních předpisů. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na používání webových stránek.

Ostatní ujednání

1. Www.Followers.cz není žádným způsobem spojen s Instagramem, Facebookem , Twittrem, Youtubem, TikTokem ani žádnými partnery třetích stran na Instagramu.

2. Garantujeme dodání objednané služby v dohodnutém rozsahu.

3. Nejsme zodpovědní za vaše činy a jejich důsledky. Nejsme vinni, pokud je váš účet na sociálních sítí z jakéhokoli důvodu zakázán.

4. Souhlasíte s tím, že při nákupu naší služby jasně rozumíte a souhlasíte s tím, co kupujete, a nebudete podávat podvodný spor prostřednictvím zpracovatele plateb.

5. Je výhradní odpovědností zákazníků zajistit, aby jejich účty byly během používání služby www.Followers.cz nastaveny jako „veřejné“. Jakýkoli výpadek služby v souvislosti s tím, že klient změní svůj profil na „soukromý“, nebude mít za následek žádné vrácení platby za toto časové období.

6. Je vaší výhradní odpovědností dodržovat pravidla jednotlivých sociálních sítí a veškeré právní předpisy, které se na vás vztahují www.Followers.cz používáte na vlastní nebezpečí.

7. K získání požadovaných služeb pro sociální sítě vyžadujeme vaše uživatelské jméno, popřípadě odkaz na přísěvek. Tímto nás opravňujete předat Vaše uživatelské jméno třetím stranám.

8. Vyhrazujeme si právo upravit, pozastavit nebo zrušit celou naši službu nebo její část nebo jakýkoli její obsah bez upozornění a bez vzniku jakékoli odpovědnosti.

9. Je vaší výhradní odpovědností zkontrolovat, zda se Podmínky změnily.

10. Nemůžeme zaručit nepřetržitou, nebo bezchybnou funkčnost služeb.

11. URL odkaz s kontentem, který chcete propagovat musí být veřejný – nesmí být soukromý.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2022